Introduction to Shamanic practice

Introduction to Shamanic Practice


PLACE:

Mellomila 91A,

7018 Trondheim, Norway


DATE & TIME:

2. March KL. 10.00 - 18.00
3. March KL. 10.00 - 18.00

Grunnkurs i sjamanistisk praksis - 2. - 3. Marts. 2024


(English further down)Sjamanisme er en livspraksis, et eldgammelt magisk håndverk som våre forfedre også her i Norden har praktisert i tusenvis av år tilbake i tid og som i dag finner veie tilbake til vårt moderne samfunn.
Vi er alle en del av kosmos, Jorden og alt liv her. Når vi forbinner oss til våre åndelige og sjelelige røtter og åpner opp for å arbeide med denne kontakten gjennom vårt indre, kan vi skape dyp healing, transformasjon av våre egne og andres liv.
På dette kurs vil vi fordype oss i grunnleggende teknikker i det sjamanistisk arbeide. Vi vil blandt andet jobbe med medicinhjulet og åpning av helligt rom. Trommereiser for å møte kraftdyr og hjelpere. Ceremonielt arbeide med elementene og visdommen fra Moder Jord. Kurset vil hjelpe dig til å fokusere på kontakten med guider og kraftdyr i hverdagen, tillit i arbeidet, etikk, balanse og selvfølgelig deling og samvær i cirklen. Vi vil lytter til hverandre og lærer av hver enkelts visdom og erfaringer i samarbeidet med åndeverdenen.
Kurset er for deg som har litt eller ingen erfaring med å jobbe sjamanistisk, men kurset kan også være for deg som ønsker å repetere det grunnleggene for å skape et bedre fundament i din egen praksis og gå dypere.

Undervisning på norsk og engelsk.


DATO:
2. Marts KL. 10.00 - 18.00
3. Marts KL. 10.00 - 18.00


STED:

"Føderummet", Mellomila 91A, 7018 Trondheim


PRIS OG PÅMELDING:
Ved påmelding send meg gjerne en mail.
Pris for hele helgen er 2700,- NOK Depositumet er 1000,- (Vær oppmerksom på at du bare har plass etter du har innbetalt depositumet.) Påmelding er bindende og depositum retuneres ikke.
Resternede beløp på 1.700,- NOK innbetales senest 14. dage før kursstart. Full beløb retuneres ikke ved frafall 14 dage før kurs.
NB: MAX 15 plasser.MEDBRING:
-Notesbok og penn.
-Rasle.
-Noe å dekke øynene dine med ved trommerejse.
-Tromme hvis du har (ikke nødvendig for å delta på kurset.)
-Matpakke til lunch lørdag og søndag.
Der serveres te, kaffe og snack i pausen.Mere info:

https://www.facebook.com/events/239214198927516/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7DHar du spørsmål om kurset ta bare kontakt til meg via mail, telefon eller facebook.
Ser frem til å møte deg og sitte sammen i sirkelen i gode energier


Hjertelig velkommen!
********************************
Introduction to Shamanic Practice


Shamanism is a life practice, an ancient magical craft that our ancestors also here in the North have practiced for thousands of years, and which today finds its way back into our modern society. We are all part of the cosmos, the Earth, and all Life here. When we connect to the roots of our soul and open ourselves up to Mother Earth, we can create deep healing and transformation of our own lives, and the lives of others.

In this course, we will immerse ourselves in basic techniques of shamanistic work. Among other things, we will work with the medicine wheel and sacred space. Drum journeys to meet power animals and helpers in the Spirit World. Ceremonial work with and in connection with the elements and Mother Earth.
The course will help you to focus on your own contact with guides and power animals in everyday life. Further, it will help you to find trust in your connection and work, and of course sharing and togetherness in the circle. We will work with ethics and balance and listen to each other so we may learn from each individual's wisdom and experiences in connection with the Spirit World.

The course is for those who have little or no experience in working with shamanism. But the course can also be for you who want to repeat the basics, in order to create a better foundation in your own practice and go deeper.

The course is taught in english and norwegian.


I wish you welcome to a transformative and deep journey in the circle!


DATE:
2. March. KL. 10.00 - 18.00
3. March. KL. 10.00 - 18.00


PLACE:

"Føderummet", Mellomila 91A, 7018 Trondheim


PRICE AND REGISTRATION:
When registering, please send me an email. Price for the whole weekend is NOK 2,700. The deposit is NOK 1,000.
The remaining amount of NOK 1,700 must be paid, no later than 14 days before the start of the course.
The full amount is not refunded in case of withdrawal within 14 days before the course.
NB: MAX 15 places.WHAT TO BRING:
-Notebook and pen.
-Rattle.
-Something to cover your eyes with when drumming.
-Drum if you have (not necessary to participate in the course.)
- Lunch for yourself.

Tea, coffee, and snacks will be served during the break.

Teaching will be in Norwegian and English. I work with Safe Practice and is not allowed to consume drugs or alcohol during the course.More info:

https://www.facebook.com/events/239214198927516/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


If you have any questions about the course, please contact me via email, phone, or Facebook.


Looking forward to meeting you and sitting together in the circle !